Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2014.09.18, 08:49

Porozumienie o współpracy służb Lotniska Chopina, PAŻP i miasta stołecznego Warszawa

zdj

Lepsza współpraca służb ratunkowych i większe bezpieczeństwo dla mieszkańców miasta i pasażerów Porozumienie ma umożliwić lepszą koordynację i większą skuteczność działań służb ratunkowych. Dzięki jego podpisaniu służby lotniskowe i miejskie, a także PAŻP będą wzajemnie świadczyć sobie pomoc i wymieniać się informacjami, a także wspólnie prowadzić ćwiczenia.

Porty Lotnicze zobowiązały się m.in. do wspierania działań ratowniczych prowadzonych poza rejonem operacyjnym Lotniska Chopina. Na prośbę Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy lub Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do akcji ratunkowych na terenie miasta będą mogły się włączać wyspecjalizowane jednostki Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Służby Medyczne Lotniska.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zobowiązała się do informowania o wszelkich zdarzeniach w ruchu lotniczym mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w Mieście.
Ponadto, na mocy odrębnej umowy, służby lotniskowe zostaną wyposażone w system łączności Tetra wykorzystywany przez służby ratunkowe, dzięki czemu możliwa będzie natychmiastowa wymiana informacji o zdarzeniach, które mogłyby stanowić potencjalnie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i pasażerów.

Partnerem porozumienia o współpracy jest także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zawiadująca przestrzenią lotniczą nad Warszawą i Polską.

Podpisane w czwartek porozumienie jest kontynuacją, podpisanego w roku 2010 dokumentu, regulującego zasady współpracy w akcjach kryzysowych pomiędzy portem lotniczym, władzami miasta i zarządcą przestrzeni powietrznej.

Sygnatariuszami porozumienia byli Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Naczelny Dyrektor P.P. „Porty Lotnicze”, Dyrektor Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Pan Michał Kaczmarzyk oraz Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń PAŻP – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Unijnych, Pan Zbigniew Sałek.
Informacja prasowa
powrót