Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.12.10, 08:25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYBÓR OPERATORA STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ W SIEDZIBIE POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg na wybór Operatora stołówki pracowniczej w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ulicy Wieżowej 8 - teren zamknięty z ograniczonym dostępem.

Usługa zbiorowego żywienia powinna polegać na serwowaniu posiłków gorących i zimnych, przekąsek, wyrobów garmażeryjnych i cukierniczych, lodów, kanapek, gorących i zimnych napojów oraz innych towarów konsumpcyjnych w oparciu o surowce, półprodukty i produkty spożywcze i żywnościowe dostarczane w tym celu przez Operatora, zapewnienie personelu i technologii odpowiednich do takich celów,

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w celu świadczenia przez Operatora usługi zbiorowego żywienia wynajmie:
- pomieszczenia zaplecza kuchennego o łącznej powierzchni 200,60 m,
- sale konsumpcyjne o powierzchni 248,6 m,
- stosowne wyposażenie gastronomiczne.

Zaplecze kuchenne jest wyposażone w sprzęt, który został szczegółowo opisany w Regulaminie przetargu.

Zasady najmu lokalu: szczegółowe zasady najmu regulował będzie umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Operatorem wybranym w przetargu.

Przetarg odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie przetargu na wybór Operatora stołówki pracowniczej w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ul. Wieżowej 8.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że wprowadza dodatkowy termin wizji lokalnej. Dodatkowy termin ustalono na dzień 05 stycznia 2011 r. godzina 10.00. Zainteresowani powinni na dwa dni przed terminem wizji przesłać dane zawierające: imię i nazwisko, nr PESEL/nr dow. Osobistego, dane dot. samochodu przedstawicieli Operatorów w celu wystawienia przepustek upoważniających do wejścia na teren Organizatora.

Szczegóły konkursu są dostępne w poniższych dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora www.pansa.pl.

- Regulamin przetargu
- Spis wyposażenia zaplecza kuchennego
- Szczegółowy wykaz pomieszczeń
- Wzór oferty
- Wzór umowy
powrót
 
W czasie przeglądania strony internetowej pansa.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.