Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.08.25, 12:08

Prawo Lotnicze

zdj

Zakończone zostały prace nad kolejnym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych do przepisów aktów prawnych Unii Europejskiej.

W związku z nowymi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi lotnictwa cywilnego, koniecznym było wprowadzenie zmian w dotychczasowej ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póżn. zm.). Szczególnie istotne było dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia unijnego o wspólnych zasadach realizacji usług transportu lotniczego na terenie wspólnoty (zwanego „IV pakietem”).

Nowelizacja obejmuje swoim zakresie m.in. regulacje rynku transportu lotniczego, zarządzania lotniskami, obsługi naziemnej oraz przewozów lotniczych, wprowadza także możliwość wydawania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odstępstw od istotnych wymagań ustanowionych w przepisach rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz rozszerzenie katalogu kar za naruszenie przepisów rozporządzeń UE, ustawy Prawo lotnicze i aktów wykonawczych do niej wydanych.

Należy zwrócić uwagę, że projekt ustawy został opracowany przy założeniu, iż wszedł w życie także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze uchwalony przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu dnia 11 sierpnia 2008 r.

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
powrót