Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.04.03, 08:37

Otwarte niebo pomiędzy UE a USA

zdj

Weszła w życie Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Umowa UE – USA zakłada szeroką liberalizację rynku lotniczego po obu stronach Atlantyku. Wynegocjowane porozumienie zastąpi umowy bilateralne pomiędzy państwami członkowskimi UE a USA, w tym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o transporcie lotniczym podpisaną w Warszawie w 2001r.

Porozumienie tworzy również nowe możliwości dla przewoźników operujących do USA. Dzięki umowie możliwe będzie obsługiwanie połączeń z dowolnego punktu na terenie Wspólnoty Europejskich do dowolnego punktu w USA. Dodatkowo, umowa tworzy jednostronną możliwość dla przewoźników europejskich operowania pomiędzy 11 państwami europejskimi spoza UE do USA.

Przedstawiciele ULC od początku rozmów z USA brali aktywny udział w pracach komitetu specjalnego Komisji Europejskiej przygotowującego europejskie stanowisko negocjacyjne. Blisko cztery lata negocjacji zaowocowały korzystnym porozumieniem dla europejskich, w tym polskich, konsumentów. W wyniku liberalizacji transatlantyckiego rynku lotniczego przewiduje się wzrost konkurencji i wzrost liczby połączeń lotniczych na trasach do USA, a co za tym idzie spadek cen biletów lotniczych dla pasażerów udających się do Stanów Zjednoczonych.

Pierwotnie podpisanie umowy UE – USA zostało zaplanowane na 30 kwietnia 2007 r. podczas szczytu UE – USA w Waszyngtonie. Jednak podczas ostatniej rundy negocjacyjnej uzgodniono - na prośbę Wielkiej Brytanii - że będzie stosowana od 31 marca 2008 r.

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
powrót