Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.06.23, 08:27

Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej ważny do 2011 roku!

zdj

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Grzegorza Kruszyńskiego z dnia 18.06.2008 roku, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała przedłużenie Certyfikatu Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej.

Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Certyfikat został wydany na następne 3 lata. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu cyklu kontroli w ramach nadzoru bieżącego prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej.

Przeprowadzone kontrole i audyty potwierdziły zdolność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do pełnej realizacji powyższych zadań. Przyznany Agencji certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: służb ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania.

Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej

Certyfikaty posiadane przez PAŻP

Opłaty Nawigacyjne
powrót