Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.06.25, 11:56

Konferencja „Zakładanie nowych portów lotniczych”

zdj

24 czerwca 2008 w Ministerstwie Infrastruktury odbyła się konferencja „Zakładanie nowych portów lotniczych”. Konferencja adresowana była głównie do samorządów regionów zainteresowanych powstaniem lotnisk. Na konferencji przedstawiono kluczowe aspekty procesu powstawania lotnisk i portów lotniczych.

Konferencję otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz a obradom przewodniczył Dyrektor Gabinetu Politycznego Radosław Stępień.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Grzegorz Kruszyński określił uwarunkowania budowlane, techniczne i operacyjne zakładania lotnisk, procedury administracyjne oraz zagadnienia związane z uruchomieniem eksploatacji lotniska. Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury omówił zagadnienia związane z zakładaniem nowych portów lotniczych w aspekcie planowania przestrzennego. Ryszard Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na środowiska w Ministerstwie środowiska omówił uwarunkowania środowiskowe w zakładaniu lotniska.

PAŻP reprezentowana była przez Krzysztofa Banaszka, pełniącego obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który przedstawił procedury dolotu i odlotu oraz zadania służb ruchu lotniczego które należy uwzględnić w planowaniu zakładania nowego portu lotniczego.
powrót