Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2008.09.24, 14:21

Czwarte bałtyckie regionalne spotkanie ATM

zdj

W dniach 3-5 września 2008 r. w Sopocie odbyło się czwarte, regionalne spotkanie bałtyckie z udziałem przedstawicieli instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Podczas konferencji obecne było szerokie grono reprezentantów z Białorusi, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szwecji oraz Rosji.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej reprezentowana była przez Prezesa Pana Krzysztofa Banaszka, Zastępcę Dyrektora Biura Służb Ruchu Lotniczego ds. Kontroli Obszaru i Zbliżania Pana Krzysztofa Kalamana, Zastępcę Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń ds. Strategii Pana Tadeusza Grocholskiego, Kierownika Terenowego Działu Kontroli Obszaru i Zbliżania Gdańsk Pana Piotra Giejsztowta, Kierownika Działu CNS Obszar Północ Pana Andrzeja Adamczyka, Kierownika Działu Analiz Strategicznych Panią Karolinę Wójcik oraz Panią Hannę Kalita Referenta ds. współpracy międzynarodowej.


Celem spotkania było omówienie dotychczasowych wydarzeń w zakresie CNS/ATM w poszczególnych krajach. Pierwsza cześć, poprowadzona przez K. Kalamana, dotyczyła podsumowania kwestii dotyczących zarządzania ruchem lotniczym, służbami ruchu lotniczego oraz technicznych aspektów w żegludze powietrznej. Omówiono również wyzwania projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II). K. Wójcik podczas prezentacji zwróciła uwagę na kwestię potencjalnych zmian legislacyjnych oraz ocenę wyzwań, jakie niesie ze sobą projekt. Następnie T. Grocholski poprowadził dyskusję na temat konsekwencji wynikających z projektu SES II dla europejskich oraz poza europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Następne spotkanie zaplanowane jest na Litwie w 2009 r.
powrót