Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2009.11.26, 15:01

CANSO wobec zarzutów IATA dotyczących wysokości opłat nawigacyjnych

zdj

Propozycje opłat nawigacyjnych (trasowej i terminalowej) na rok 2010 przedłożone zostały w ustawowym terminie przez PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) do oceny i akceptacji Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zaproponowane przez PAŻP opłaty zawierają m.in. obniżkę opłaty trasowej i opłat terminalowych oraz uproszczenie zasad ich naliczania. W/w opłaty nawigacyjne, określane przez CANSO jako opłaty państwowe, są ustalane rokrocznie, w tym samym czasie, we wszystkich krajach europejskich, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1794. Przepisy te nakładają na podmioty zarządzające nawigacją powietrzną, obowiązek obliczania wysokości opłat według prostego wzoru matematycznego, w którym dochody mają pokryć jedynie koszty wykonywania usług.

CANSO zaznacza, że zarządzający nawigacją powietrzną ustalają opłaty w imieniu rządów i wiele państwowych kosztów jest w nich zawartych np. składka członkowska dla Eurocontrol oraz opłata na rzecz ULC.

Europejscy dostawcy usług powietrznych, w przypadku Polski jest to PAŻP, są organizacjami „non profit”. Oznacza to tyle, że ich działalność nie może generować zysków, ale jednocześnie nie może generować strat. Jeżeli dochody z wyliczonych opłat przewyższą koszty, to zarządzający ruchem lotniczym jest zobowiązany do „oddania” tej nadwyżki liniom lotniczym, za pomocą obniżonych stawek opłat w latach następnych. W przypadku odwrotnej sytuacji, czyli powstania straty, linie muszą ją zrekompensować w przyszłości.

Linie lotnicze odczuwające światowy kryzys gospodarczy próbują szukać oszczędności we wszelki możliwy sposób. Jest nim także wywieranie nacisku na podmioty, które świadczą usługi na ich rzecz, a za które zobowiązani są płacić. IATA czyli międzynarodowe zrzeszenie przewoźników lotniczych wystąpiło z krytyką stawek zaproponowanych na 2010 rok przez europejskie instytucje zarządzające ruchem lotniczym, mówiąc, że w swoich działaniach nie uwzględniły kryzysu.

CANSO czyli międzynarodowa organizacja zrzeszająca dostawców usług cywilnej żeglugi powietrznej uznała, że sformułowane przez IATA zarzuty są bezpodstawne i krzywdzące.

Sekretarz Generalny CANSO Alexander ter Kuile powiedział: -Obwinianie przez IATA dostawców usług żeglugi powietrznej o podwyższanie państwowych opłat nawigacyjnych jest całkowicie niestosowne i nieprecyzyjne.

Dostawcy ci podjęli szereg starań i wysiłków celem zminimalizowania ich kosztów, włączając w to redukcję zatrudnienia, odroczenie inwestycji oraz redukcję kosztów wewnętrznych budżetów. Niestety nastąpił poważny spadek liczby połączeń lotniczych, w skali światowej o 6,3%, to zwyczajnie przerosło możliwości dalszej redukcji przez dostawców usług żeglugi swoich kosztów, mogłoby to skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa. Jest zaledwie kilka państw, które zaproponowały wzrost opłat nawigacyjnych o 2.7%.

Co ciekawe sama IATA w swoich danych statystycznych wyraźnie pokazuje, że całkowity koszt europejskich opłat nawigacyjnych wykazuje w 2010 r. tendencję spadkową o 3,8%.


Komunikat CANSO
CANSO Press Release

Więcej na www.canso.org
powrót