Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2009.11.30, 12:26

Eurocontrol skonsultowała polskie stawki trasowych opłat nawigacyjnych

zdj

W styczniu 2010 roku wyniesie ona 39,93 euro. Poprzednia „stawka zatwierdzenia” ze stycznia 2009 r., wynosiła 41,94 euro.
O wysokości pobieranej przez PAŻP trasowej opłaty nawigacyjnej najlepiej świadczy odniesienie do średniej wartość tej stawki w Europie (55,79 euro).
Rozszerzony Komitet zaakceptował propozycje PAŻP dotyczące stawki jednostkowej trasowej opłaty nawigacyjnej i będzie ją rekomendował wszystkim ministrom do spraw transportu państw zrzeszonych w Eurocontrol. Polska spośród państw członkowskich Unii Europejskiej posiada szóstą najniższą stawkę jednostkową trasowej opłaty nawigacyjnej (tańsze są jedynie Malta, Cypr, Irlandia, Węgry i Grecja).

Efektem dwudniowego posiedzenia Rozszerzonego Komitetu do spraw Opłat Trasowych Eurocontrol, jest m.in. akceptacja przyszłorocznej stawki jednostkowej trasowej opłaty nawigacyjnej w polskiej przestrzeni powietrznej.

Stawki jednostkowe trasowych opłat nawigacyjnych, które obowiązywać będą od stycznia 2010 r we wszystkich państwach członkowskich EUROCONTROL są uwidocznione na mapie (stawki krajowe). Ostateczna stawka, według której będą przewoźnicy regulować swoje rachunki zastanie jeszcze zwiększona o opłatę administracyjną.

Opłaty nawigacyjne, są ustalane rokrocznie, w tym samym czasie, we wszystkich krajach europejskich, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1794. Przepisy te nakładają na podmioty zarządzające żeglugą powietrzną, obowiązek kalkulowania wysokości opłat w sposób, w którym dochody mają pokryć jedynie koszty wykonywania usług.

Europejscy dostawcy usług powietrznych, w przypadku Polski jest to PAŻP, są organizacjami „non profit”. Oznacza to tyle, że ich działalność nie może generować zysków, ale jednocześnie nie może generować strat. Jeżeli dochody z wyliczonych opłat przewyższą koszty, to zarządzający ruchem lotniczym jest zobowiązany do „oddania” tej nadwyżki liniom lotniczym, za pomocą obniżonych stawek opłat w latach następnych. W przypadku odwrotnej sytuacji, czyli powstania straty, linie muszą ją zrekompensować w przyszłości.
powrót