Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2011.01.17, 11:29

Zespół Lokalizacji Zagrożeń

zdj

Celem pracy Zespołu jest prowadzenie ,,Dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym” o którym jest mowa w art. 135c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. nr 35, poz. 225).
http://www.latajmybezpiecznie.pl/

Zespół ten został powołany przez Prezesa ULC Zarządzeniem Nr 29 z dnia 25 listopada 2008 r.

Zgodnie z przepisem art. 135c ust. 1 ustawy Prawo lotnicze system ten umożliwia zgłaszanie, zbieranie i analizowanie informacji o zaobserwowanych w lotnictwie cywilnym nieprawidłowościach, które nie wymagają zgłoszenia obowiązkowego, ale które zgłaszający odczuwa jako bieżące lub potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa lotów. Przedmiotem analiz Zespołu mogą być wyłącznie te spośród zgłoszonych informacji, które dotyczą nieprawidłowości w lotnictwie cywilnym i mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów, nie będące zdarzeniami, podlegającymi zgłaszaniu w ramach systemu obowiązkowego zgłaszania zdarzeń lotniczych, o którym mowa w art. 135a i 135b ustawy Prawo lotnicze.
powrót