Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.04.05, 09:32

Transportowa biała księga

zdj

W ślad za komunikatem ULC informujemy, że Komisja Europejska opublikowała dokument pt. Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.

Dokument zawiera propozycje Komisji Europejskiej w sprawie przyszłego kierunku rozwoju polityki transportowej w Unii Europejskiej i dotyczy różnych gałęzi transportu, w tym także transportu lotniczego. Komisja Europejska zwraca uwagę między innymi na konieczność dążenia do poprawy wydajności statków powietrznych i zarządzania ruchem lotniczym w Unii Europejskiej, co ma pozwolić na uzyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku lotniczym. Komisja deklaruje, że już w 2011 roku zajmie się kwestią przepustowości portów lotniczych i zauważa, że należy zoptymalizować oraz, w stosownych przypadkach, zwiększyć przepustowość portów lotniczych w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na podróże do oraz z państw trzecich, a także obszarów Europy, z którymi nie ma dobrych połączeń. Efektem działań inicjowanych przez Komisję Europejską ma być ponad dwukrotny wzrost działalności lotniczej w UE, przewidywany do osiągnięcia najpóźniej w 2050 roku.

Więcej informacji na www.ulc.gov.pl

Zachecamy również do zapoznania się ze stroną Komisji Europejskiej, która poświęcona jest Białej Księdze http://ec.europa.eu
powrót