Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2012.03.15, 06:53

Krajowy Plan Skuteczności Działania (KPSD): Polski wskaźnik poprawy efektywności kosztowej jest jednym z lepszych w Europie

zdj

W ślad za zamieszczanymi w ostatnich miesiącach informacjami o pracach nad kolejnymi wersjami Krajowego Planu Skuteczności Działania (KPSD), który zawiera ustalone na trzy lata 2012-2014 koszty PAŻP, IMGW, ULC oraz EUROCONTROL, będące podstawą do wyliczenia stawek opłat ER i TNC informujemy, że w odpowiedzialnych za ocenę tych dokumentów organach EUROCONTROL: Performance Review Body (PRB) Performance Review Unit (PRU), dobiega końca kolejny etap oceny przedstawionych przez kraje europejskie planów.

Zaproponowany przez Polskę na lata 2012-2014 wskaźnik wynosi ok. 2% w zakresie poprawy efektywności kosztowej PAŻP – co jest jednym z lepszych wskaźników w Europie. Komisja Europejska określa jako cel ustalenie ścieżki obniżki cen za usługi nawigacyjne, tempo tych obniżek określa na 3, 5 procent w kolejnych latach 2012-2014. Uwzględniając nową alokację kosztów, jaką PAŻP zaproponowała poczynając od roku 2012, która zmniejsza możliwy do osiągnięcia przez Polskę wskaźnik 3,5% (ale pozwala na obniżenie opłaty za nawigację do startu i lądowania do poziomu ok. 780-790 zł) oznacza, że Polska spełnia postawione w przepisach Komisji Europejskiej cele.

W przesłanych do KE propozycjach zawarto też koszty niezbędne dla funkcjonowania lotniska Lublin-Świdnik i uwzględniono pełne koszty służb operacyjnych oraz infrastruktury dla lotniska Modlin.


W dniach 15-16 marca 2012 r. w Brukseli odbywa się 45-te posiedzenie SINGLE SKY COMMITTEE (SSC), na którym omawiane będą wstępnie ocenione propozycje krajów europejskich.

Więcej informacji oraz poszczególne dokumenty dostępne są na stronach:
Strona główna PRB/PRU dot. RP1
Revised NPP (KPSD)
Corrigendum NPP (KPSD)
• Zachęcamy również do lektury wcześniejszych informacji o KPSD dostępnych na stronie PAŻP oraz http://www.rynekinfrastruktury.pl/


***
KPSD - Krajowe Plany Skuteczności Działania to dokumenty planistyczne, których obowiązek przygotowania został nałożony rozporządzeniem Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającym system skuteczności działania służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.
powrót