Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2012.05.16, 09:14

Europejski Kongres Gospodarczy 2012. Polski rynek przewozów lotniczych – szanse i zagrożenia

zdj

W dniu 15 maja 2012 r. w ramach EEC 2012 odbyła się sesja poświęcona polskiemu rynkowi przewozów lotniczych.
Omawiano stan przygotowań infrastruktury na rosnący ruch lotniczy oraz liczbę pasażerów. Dyskutowano zagadnienie finansowania infrastruktury lotniczej z opłat użytkowników oraz innych źródeł (w tym funduszy UE) oraz różnice w traktowaniu (wspieraniu) przez Państwo transportu lotniczego i transportu drogowego oraz kolejowego. Omawiano też wzrost liczby operacji i przewozów pasażerskich oraz cargo w roku 2012 na tle lat poprzednich.

Udział w sesji wzięli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): Krzysztof Banaszek – Prezes, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Bart Buyse – Dyrektor Generalny na Polskę, Grupa Lufthansa; Andrzej Dąbrowski – Prezes Zarządu, OLT Express; Mariusz Dąbrowski – Prezes Zarządu, Eurolot SA; Tomasz Dziedzic – Instytut Turystyki Sp. z o.o.; Zbigniew Mączka – Wiceprezes, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Mike Powell – CFO, Wizz Air; Artur Tomasik – Prezes, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA; Mariusz Wiatrowski – Prezes Zarządu, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.; Radosław Żuk – Dyrektor, Biuro Public Relations, P. P. Porty Lotnicze Moderator: Sebastian Gościniarek – Partner, BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

PAŻP reprezentowana była w panelu dyskusyjnym/sesji przez Prezesa Krzysztofa Banaszka. Przedstawiono informację o prognozach ruchu na rok 2012 oraz wyniku za cztery miesiące osiągniętym w Polsce na tle spadków zanotowanych w Europie. W trakcie dyskusji wskazano na duże możliwości operacyjne polskich lotnisk regionalnych, które po rozbudowie przed EURO są w stanie obsłużyć nawet 4-5 razy więcej operacji lotniczych na dobę w stosunku do obecnie osiąganych wyników. Odnosząc się do kwestii ryzyka poszczególnych podmiotów w branży, PAŻP wskazała na ciągle występujący brak standardów odnośnie wymagań przewoźników w zakresie minimalnego wyposażenia lotnisk w sprzęt i służby oraz skorelowanych z tym kosztów zapewnienia infrastruktury i służb ATS. Ponadto przypomniano, że w roku 2012 działają mechanizmy podziału ryzyka w zakresie finansowania służb żeglugi powietrznej wynikające z odejścia od dotychczasowej koncepcji pokrywania wszystkich kosztów ATM/CNS przez użytkowników przestrzeni / przewoźników.

Szczegóły prezentowane przez PAŻP znajdują się w pliku


Więcej informacji o ruchu lotniczym w Europie i w Polsce na stronie WWW PAŻP:
http://www.pansa.pl/
http://www.pansa.pl/

Więcej informacji o ruchu lotniczym w Europie i w Polsce:
http://www.eecpoland.eu/agenda/15.html
powrót