Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2012.08.02, 13:39

Budowa nowej rzeszowskiej wieży kontroli ruchu lotniczego zakończona!

zdj

2 sierpnia 2012 r., złożeniem do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie PAŻP kończy budowlany etap realizacji inwestycji.
Po uzyskaniu tej decyzji administracyjnej czas przyjdzie na kolejny etap w realizacji tej inwestycji: wyposażenie operacyjne nowej wieży. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji uruchomienie operacyjne nowej rzeszowskiej wieży kontroli ruchu lotniczego przewidziano w maju 2013 r.

Historia inwestycji:
• 8 lipca 2011 Pan Krzysztof Banaszek - prezes PAŻP - podpisał umowę na budowę nowej wieży kontroli ruchu lotniczego, która służyć będzie obsłudze rzeszowskiego lotniska. Budynek został zbudowany za cenę 14.7 mln zł.
• 23 września 2011 r. na terenie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej wieży kontroli ruchu lotniczego.
• 23 lipca 2012 r - zgodnie z założonym harmonogramem oraz terminem realizacji umowy na roboty budowlane podpisano końcowy protokół odbioru robót wykonanych przez firmę SKANSKA.
• 2 sierpnia 2012 r., do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Opis inwestycji:
Nowa wieża kontroli ruchu lotniczego została zbudowana na działce o powierzchni 3604 m2. Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy służb kontroli ruchu lotniczego.
W pracy kontrolerów ogromne znaczenie ma zarówno położenie, jak i wysokość, na której znajduje się ich stanowisko pracy. Poziom operacyjny wieży zaprojektowano na wysokości 27,6 m n.p.t., a sama wieża będzie miała wysokość 33 m n.p.t
Wieża kontroli ruchu lotniczego powstała tuż obok nowego rzeszowskiego terminalu pasażerskiego oraz kompleksu innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”. Obecnie należą do nich m.in. budowa równoległej drogi kołowania i drogi szybkiego zejścia, budowa hangarów lotniskowych wraz z zapleczem, a także budowa zaplecza technicznego oraz warsztatów dla potrzeb sprzętu lotniskowego.

Podstawowe parametry budynku TWR RZE:
• powierzchnia użytkowa: 1738,64 m2 ;
• kubatura brutto: 9888,10 m3 ;
• powierzchnia zabudowy: 685,33 m2 .

Komunikat prasowy
powrót