Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.07, 10:30

XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy: Czy lotnictwo może być przyszłością transportu pasażerskiego?

zdj

Zarówno w kuluarach całego forum XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy jak i w trakcie panelu lotniczego stawiano pytanie: jak spowolnienie, które dało się odczuć w polskich sierpniowych statystykach przełoży się na całoroczne statystyki ruchu lotniczego?

Na te pytania odpowiedzi udzielali paneliści, wśród których znaleźli się:
• Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa RP;
• Dagmar Grossmann - założyciel Central Europe Private Aviation, CEPA (Czechy);
• Darryl Wilkins - specjalista ds. Publikacji Technicznych, General Dynamics UK Limited (Wielka Brytania);
• Philippe Liénard - główny dyrektor wykonawczy, AELIS Group (Słowacja);
• Brendan Lodge - dyrektor Rozwoju Biznesowego, JetBrokersEurope (Wielka Brytania);
• Jan Pamuła - prezes zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.;
• Marcin Piróg - prezes zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT;
• Giovanni Rebecchi - dyrektor ds. Planowania Strategicznego i Rozwoju Biznesu, SAVE S.p.A. (Włochy).

Moderator panelu - Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zaprezentował aktualne informacje o ruchu lotniczym w Polsce oraz prognozy dotyczące rozwoju tego rynku. W swojej prezentacji omówił obecnie realizowane w Polsce projekty lotniskowe i strukturę lotnisk na tle sieci połączeń kolejowych. Z krynicką prezentacją Krzysztofa Banaszka - prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej można się zapoznać tu.

W dyskusji poruszano kwestie:
- Konkurencyjności transportu lotniczego na krótkie i średnie odległości a rozwój sieci kolei dużych prędkości w Europie i w Polsce;
- Liberalizacji rynku transportu lotniczego w Europie – Idea Otwartego Nieba;
- Roli przewoźników niskokosztowych w rozwoju rynku;
- Liczby lotnisk i ich rozmieszczenia / Sieć TEN-T UE;
- Wsparcia rozwoju lotnisk środkami publicznymi;
- SATS – Smal Aircraft Transport System jako jedno z przyszłych rozwiązań transportu lotniczego.

W toku dyskusji paneliści doszli do dziewięciu wniosków:

1. Ostatnie lata pokazują pozytywny wpływ deregulacji polskiego rynku lotniczego w szczególności w odniesieniu do nowych rodzajów usług lotniczych takich jak Business Aviation.

2. W najbliższych latach trwać będzie rozwój portów regionalnych i lokalnych. Biorąc pod uwagę wielkość rynku i rosnącą mobilność obywateli, ich docelową liczbę można oszacować na ok. 15-20.

3. W Polsce powinien być jeden hub, dwa lotniska ponadregionalne oraz kilkanaście lotnisk regionalnych i lokalnych.

4. Z punktu widzenia rozwoju przewoźnika sieciowego kluczowe jest zwiększenie oferty połączeń z kilku lotnisk regionalnych do hubu, który jest realizowany w Warszawie i rozwój siatki lotów w Europie i międzykontynentalnych.

5. Tworzenie lotnisk regionalnych i lokalnych powinno być uwarunkowane planem biznesowym określającym możliwości finansowania inwestycji a także pokrycia bieżących kosztów operacyjnej działalności.

6. Konieczne staje się przyjęcie strategii rozwoju sieci lotnisk, która pomoże w ich racjonalizacji oraz określi udział Państwa w procesie tworzenia i utrzymania tej sieci.

7. Rozwój sieci lotnisk i transportu lotniczego będzie, w ciągu najbliższych ok.20 lat w nieznacznym stopniu ograniczony przez rozwój kolei dużych prędkości w Polsce.

8. Rosnąć będzie rynek usług Business Aviation i Air Taxi oraz sprzedaż samolotów zapewniających tego typu usługi, dla których konieczne będzie rozwijanie sieci lotnisk lokalnych.

9. Rozwój europejskich przewoźników sieciowych i utrzymanie obecnej części rynku globalnego, uzależniony jest między innymi od znoszenia barier i regulacji, które pogarszają sytuację przewoźników europejskich na rynku globalnym.

Zarówno w kuluarach całego forum XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy jak i w trakcie panelu lotniczego stawiano pytanie: jak spowolnienie, które dało się odczuć w polskich sierpniowych statystykach przełoży się na całoroczne statystyki ruchu lotniczego?

Jak na to pytanie w krynickim studio TVNCNBC odpowiedział Krzysztof Banaszek można zobaczyć tu
Statystyki ostatnich tygodni pokazują, że liczba obsługiwanych operacji lotniczych pokrywa się z wynikami z roku 2011 a notowane w poprzednich miesiącach nawet kilkunastoprocentowe wzrosty stopniały do przedziału od zera procent do ok. 2 procent.

Więcej w informacji Ruch lotniczy obsługiwany w FIR Warszawa w ostatnich tygodniach
powrót