Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.03.12, 14:19

KONWERSJA JEDNOSTEK METRYCZNYCH NA NIEMETRYCZNE

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dniem 02 maja 2013 r. wprowadza, w publikacjach Służby Informacji Lotniczej, zamianę jednostek metrycznych na jednostki niemetryczne.
Konwersja dotyczy: wartości wysokości, wartości odległości nawigacyjnych, wartości prędkości schodzenie/wznoszenia oraz wartości prędkości. Informacje będą odpowiednio publikowane w stopach (ft), milach morskich (NM), stopach na minutę (ft/min) oraz w węzłach (kt).

Poszczególne wartości zostaną przeliczone i przedstawione w następujący sposób:
- elementy przestrzeni powietrznej poniżej poziomu przejściowego - górne granice zostaną zaokrąglone w górę do pełnych setek stóp, natomiast dolne granice zostaną zaokrąglone w dół do pełnych setek stóp;
- elementy przestrzeni powietrznej powyżej poziomu przejściowego będą publikowane w poziomach lotu (FL);
- granice pionowe przestrzeni delegowanych zostaną opublikowane zgodnie z decyzją Ministra właściwego do spraw transportu;
- maksymalny pułap sond balonowych MET oraz górne granice stref zagrożenia wybuchem gazu zostaną zaokrąglone w górę do pełnych setek stóp;
- wysokości przeszkód lotniczych zostaną zaokrąglone do pełnej stopy w górę;
- wzniesienie anteny nadawczej DME pozostanie, jak do tej pory, w metrach.

W związku z koniecznością przeliczenia wszystkich procedur lotu, mapy proceduralne będą wymieniane sukcesywnie. Procedury które zmieniają się/powstają i obowiązują od 02 maja 2013 r. będą wydawane w jednostkach niemetrycznych. Procedury, które nie zmieniają się od 02 maja 2013 r. będą miały dodatkowo załączoną tabelę konwersji.

Okres przejściowy planowany jest do 01 maja 2014 r.

Mapy lotnisk (AD 2 EPxx 1-x-x) oraz mapy przeszkód lotniskowych (AD 2 EPxx 2-x-x) nie podlegają okresowi przejściowemu i będą wymieniane przez Zarządzających zgodnie z potrzebą aktualizacji.
powrót