Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2014.04.02, 10:03

Siódma rocznica powstania PAŻP

zdj

Wczoraj minęła 7 rocznica powstania PAŻP. 1 kwietnia 2007 roku zarządzanie ruchem lotniczym w Polsce przejęła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która zastąpiła Agencję Ruchu Lotniczego, funkcjonującą w strukturach Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL). Agencja została powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Pierwsze lata pracy PAŻP upłynęły na budowaniu sprawnej organizacji zgodnej z międzynarodowymi standardami, kolejne siedem lat będą nastawione na innowacyjność, nowoczesne technologiczne rozwiązania i bliską współpracę ze wszystkimi europejskimi krajami – powiedział Krzysztof Kapis Prezes PAŻP.

W ósmy rok działalności PAŻP wchodzi wspierając ideę Wspólnego Europejskiego Nieba. Uczestniczymy w projekcie SESAR, który ma ogromne znaczenie dla przyszłości lotnictwa cywilnego na kontynencie europejskim. Przygotowujemy się do aktywnego udziału zarówno w obszarze badań i rozwoju, jak i wdrażania innowacyjnych projektów. PAŻP została zaproszona do realizacji wspólnych przygotowań, wraz z głównymi podmiotami zaangażowanymi w działalność operacyjną, w zakresie przedstawienia Komisji Europejskiej oferty uformowania Deployment Managera. Pozwoli nam to na bezpośrednie uczestnictwo w strukturach zarządzania procesem realizacji Programu SESAR. PAŻP rozpoczęła także współpracę z podmiotami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej z Europy Środkowo-Wschodniej w ramach inicjatywy Gate One. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) z Uniwersytetu Warszawskiego w celu zaangażowania ich w programy SESAR.

PAŻP prowadzi prace nad wprowadzeniem wielu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzi nowe inwestycje w portach lotniczych, szkoli nową kadrę kontrolerów ruchu lotniczego.
26 listopada 2013 roku uruchomiliśmy proces wdrożenia nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 (Polish Enhanced Generation ATC System for Unified Solutions of 21st Century), pozwalający docelowo na wprowadzenie pionowego podziału sektorów ACC, co w konsekwencji znacznie zwiększy pojemność przestrzeni powietrznej.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez dużego, osobistego zaangażowania pracowników PAŻP.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom za pracę, zarówno przy tych wielkich i znaczących projektach jak i tych mniej widocznych i spektakularnych, ale jakże ważnych dla codziennego funkcjonowania i rozwoju Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Licząc na Państwa udział w realizacji planów rozwoju PAŻP w następnych latach jeszcze raz dziękuję i życzę wielu sukcesów, satysfakcji i wszelkiej pomyślności.

Krzysztof Kapis
Prezes PAŻP
powrót