Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2014.06.04, 14:25

„Bezzałogowe statki powietrzne - aspekty praktyczne”

zdj

29 maja 2014 r. Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego zorganizował konferencję naukową „Bezzałogowe statki powietrzne - aspekty praktyczne”.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk: naukowego, lotniczego, prawniczego oraz użytkownicy przestrzeni powietrznej - operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z tak ważnymi zagadnieniami jak: „Podstawa prawna obecnych regulacji, status prawny BSP o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 25 kg.” czy „Użycie systemów SBSP dla potrzeb gospodarki narodowej w odniesieniu do współczesnych zastosowań w sferze militarnej”, "Bezzałogowe systemy powietrzne w działaniach służb ratowniczych i zarządzaniu kryzysowym”.
Konferencję zaszczycił swoim honorowym patronatem Urząd Lotnictwa Cywilnego, zaś Partnerem konferencji była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Konferencji.

Organizator konferencji jest ośrodkiem naukowo-badawczym zajmującym się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie. Został utworzony w 2014 roku, jako jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
W marcu 2014 roku Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego dał się poznać jako organizator konferencji naukowej – „System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotnictwa cywilnego”. Poruszono wówczas zagadnienia podstaw prawnych SMS, zarządzania bezpieczeństwem, systemu monitorowania zgodności, identyfikacji zagrożeń, oceny i tabeli ryzyka, badania wypadków lotniczych, roli czynnika ludzkiego w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji lotniczych oraz Krajowego Programu Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Partnerem konferencji była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Konferencji.
powrót