Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2014.09.29, 11:24

Współpraca cywilno-wojskowa w zakresie realizacji wspólnych zadań na rzecz bezpiecznego zapewnienia służb żeglugi powietrznej i obronności państwa.

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej miała przyjemność gościć w swojej siedzibie panów: gen. dyw. pil. Jana Śliwkę - Inspektora Sił Powietrznych, płk Witolda Jagielskiego z Departamentu Infrastruktury MON oraz płk Pawła Bratkowskiego - Zastępcę Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego.

W trakcie roboczego spotkania prowadzonego przez pana Macieja Rodaka - Zastępcę Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w obecności między innymi pana Zbigniewa Sałka -Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Unijnych, omówiono szereg zagadnień o istotnym znaczeniu dla efektywności współpracy cywilno-wojskowej. Były to między innymi zagadnienia dotyczące pozyskiwania przez PAŻP - zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych - danych z wojskowych stacji radiolokacyjnych, oraz kwestie związane ze współużytkowaniem terenów będących we własności MON w celu posadowienia urządzeń radionawigacyjnych PAŻP.

Pan Zbigniew Sałek - Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Unijnych przedstawił plany rozwoju infrastruktury w celu sprostania wyzwaniom wynikających ze wzrostu natężenia ruchu lotniczego i konsolidacji na rynku usług lotniczych.

Inspektor Sił Powietrznych – gen. dyw. pil. Jan Śliwka zapewnił o wsparciu i woli dalszej współpracy w zakresie realizacji wspólnych zadań na rzecz bezpiecznego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników.

Goście PAŻP, zapoznali się z pracą kontrolerów ruchu lotniczego na poszczególnych stanowiskach operacyjnych.
powrót