Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2014.10.06, 11:33

Nowa era w działalności PAŻP

zdj

Po zakończeniu dynamicznego procesu tworzenia konsorcjum B4 (PAŻP, ANS CR, Oro Navigacija, LPS SR), konsultowania obszarów zainteresowania oraz nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowymi i podmiotami prywatnym, zajmującymi się prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych w branży lotniczej 30 września br. przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w imieniu Konsorcjum i podmiotów z nim stowarzyszonych, złożyli w Brukseli wniosek aplikacyjny o przyjęcie do struktur SESAR Joint Undertaking (SJU).

Złożona aplikacja jest odpowiedzią na opublikowane w dniu 9 lipca br. zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w SJU - Call for expressions of interest to become candidate member of the SESAR Joint Undertaking.

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR Joint Undertaking (SJU), działające w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zostało powołane przez Unię Europejską 27 lutego 2007 r. Założycielami i fundatorami SJU są Komisja Europejska oraz EUROCONTROL. Organizacja zrzesza instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze, porty lotnicze oraz przemysł.

SJU jest liderem w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w ramach programu SESAR, mającego na celu opracowanie i wdrożenie jakościowo nowych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Uczestnictwo w programie, stanowiącym jeden z filarów Single European Sky, jest szansą na współdecydowanie o istotnych zmianach w ATM w Europie.

Przystąpienie PAŻP oraz partnerów z Litwy, Czech oraz Słowacji do SJU jest historycznym wydarzeniem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Struktura SJU zostanie powiększona po raz drugi od momentu utworzenia organizacji. Natomiast po raz pierwszy jej członkami mogą się stać podmioty z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach członkostwa w SJU Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszerzając obszary swojej działalności operacyjnej, zaangażuje się w projekty badawczo-rozwojowe, które będą miały wpływ na kształt europejskiej przestrzeni powietrznej.

Udział PAŻP w działaniach prowadzonych przez SJU to inwestycja w przyszłość, która się opłaca. Staniemy w jednym szeregu wśród największych i najważniejszych europejskich organizacji zapewniających służby żeglugi powietrznej, będziemy mogli bezpośrednio wpływać na przyszłość branży lotniczej. PAŻP będzie miał dostęp do najnowszych technologii, a przede wszystkim do bazy wiedzy (know-how), do której dotychczas dostęp był ograniczony. Bezpośrednich zysków z faktu przystąpienia do SJU jest o wiele więcej. Niewątpliwym faktem jest jednak to, że SJU wprowadzi PAŻP w XXII wiek, czyniąc Agencję organizacją nowoczesną i innowacyjną.
powrót