Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

PJ.04

Alternate Diversion Airport Flight Planning w ramach Solution PJ.04-02 - Enhanced Collaborative Airport Performance Management

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Projekt jest realizowany w ramach SESAR 2020 Solution PJ.04-02 “Enhanced Collaborative Airport Performance Management”.
Istotą projektu jest zbadanie możliwości opracowania narzędzia zapewniającego interesariuszom portu lotniczego dostęp do informacji o operacjach lotniczych przekierowanych na lotniska alternatywne w przypadku wystąpienia zdarzeń krytycznych na lotnisku docelowym. System wymiany informacji w czasie rzeczywistym ma wpływ ma podniesienie wydajności zarządzania operacjami w portach lotniczych w szczególności w sytuacjach wyjątkowych.
Projekt realizowany jest wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, partnerem PAŻP w Programie SESAR 2020.
ICM jest głównym wykonawcą działań w ramach projektu. Do zadań PAŻP należy koordynacja oraz zapewnienie ekspertyzy w zakresie ATM.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

  • Opracowanie modelu matematycznego rozwiązania „Alternate Diversion Airport Flight Planning”
  •  Wytworzenie prototypu narzędzia.
  • Zapewnienie ekspertyzy w zakresie ATM oraz koordynacja z NM.

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

  • Rozwój Agencji w obszarze R&D w zakresie zarzadzania operacjami lotniczymi na lotniskach.
  • Możliwość wykorzystania opracowywanego rozwiązania w rozwoju własnych koncepcji wymiany danych (CDM/ A-CDM)
  • Poprawa wizerunku Agencji jako partnera w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań