Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Symulatory Kontroli Ruchu Lotniczego

stanowiska symulatora

Symulatory kontroli ruchu lotniczego to rozbudowane systemy elektroniczne, pozwalające modelować w pamięci komputera przestrzeń powietrzną wyglądającą jak realny ruch. Podczas szkolenia na symulatorze kandydaci na kontrolerów ruchu lotniczego mają możliwość zapoznania się z elementami działania systemu kontroli, w praktyce w tym z zależnościami pomiędzy działaniem poszczególnych organów kontroli i przepływem informacji między nimi. Mają dzięki temu możliwość ćwiczenia funkcji kontroli bez ryzyka spowodowania opóźnień lub wypadku lotniczego, według scenariusza ćwiczenia o zaplanowanym stopniu trudności.

Stanowiska operacyjne symulatora są zbliżone wyglądem i funkcjonalnością do konsol kontrolerskich na prawdziwej sali operacyjnej kontroli radarowej lub wieży kontroli lotniska.


stanowiska symulatora

Symulatory wieży kontroli lotniska ("Tower" / TWR) mogą być urządzeniami pracującymi samodzielnie, ale częściej są połączone z systemami symulatorów kontroli radarowej. Współczesne systemy symulacyjne muszą umożliwiać niezależne odwzorowanie środowiska pracy różnych służb kontroli ruchu lotniczego w wielu przestrzeniach powietrznych jednocześnie. Każda z symulowanych przestrzeni ma swoje własne warunki meteorologiczne, wiatry, aktywność "małego lotnictwa", rezerwacje i zamknięcia stref, itp. W procesach kontroli brane są pod uwagę również ukształtowanie powierzchni Ziemi, drogi lotnicze, lotniska, jak również charakterystyki używanych radarów. Wszystkie te elementy tworzą infrastrukturę ćwiczenia, czyli środowisko, w którym praktykant odbywa szkolenie. Infrastruktura może odzwierciedlać przestrzeń rzeczywistą albo fikcyjną - zależnie od przyjętej strategii szkolenia. Zaletą szkolenia na symulatorze jest to, że stworzona w danym momencie sytuacja ma spełnić określony cel dydaktyczny. Dzięki temu symulatory wykorzystywane są zarówno w trakcie szkolenia dla przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego, jak i do przeprowadzania zajęć uzupełniających z pracującymi kontrolerami. Ćwiczenia takie zasadniczo mają na celu odświeżenie nawyków (tzw. refreshment) i przetrenowanie postępowania w sytuacjach szczególnych i niebezpiecznych.


symulator 360

W trakcie szkoleń symulatorowych istotną rolę odgrywają operatorzy symulatora - "pseudopiloci". Prowadzą oni pozorowaną łączność z praktykantami, sterując statkami powietrznymi zgodnie z poleceniem praktykanta lub scenariuszem ćwiczeń. Obsługują również dodatkowe funkcje jak np.: sterowanie pogodą, zmiany kursu, wysokości itp.